Personvernsregler

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

For å kunne håndtere bestillinger og kjøp

Personopplysninger behandles for å muliggjøre følgende:

–  Leveranse av et bestilt/kjøpt produkt eller tjeneste (inklusive varsling om leveranse eller kontakt i forbindelse med forsinket leveranse).

–  Identifikasjon og alderskontroll

–  Håndtering av betaling (inklusive analyse av mulige betalingsløsninger, noe som kan omfatte en kontroll mot betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra kredittopplysningsfirma.

–  Adressekontroll mot eksterne kilder f.eks. Paypal, Klarna eller lignende

–  Håndtering av reklamasjons- og garantisaker

De kategorier av personopplysninger som behandles, er:

–  Navn

–  Personnummer

–  Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)

–  Betalingsinformasjon (f.eks. kortnummer, transaksjonstidspunkt, kortinnehaver)

–  Betalingsinformasjon

–  Kredittopplysninger fra kredittopplysningsfirma

–  Ordreinformasjon

–  Brukeropplysninger for Min konto (bare medlemmer)

–  Din korrespondanse

 

Rettslig grunnlag:
– Oppfyllelse av kjøpsavtale. Denne innsamlingen av personopplysningene dine kreves for at vi skal kunne oppfylle våre plikter ifølge kjøpsavtalen.

Lagringstid
– Til kjøpet er gjennomført (inklusive leveranse og betaling) og i et tidsrom opptil 5 år, dette med det formål å kunne håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker. Etter 5 år vil opplysningene slettes.

 

Din dataansvarlige i Legeskum ApS er Lars Detleffsen.

 

Du har til enhver tid mulighet til å innsigelser mot registrering. Du har også rett til å få innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettigheter har du etter personopplysningsloven ( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38 ) og henvendelse i forbindelse med dette kan rettes til kontakt@legeskum.dk.

 

Cookies

På lekeuniverset.com brukes cookies med det formål å kunne optimalisere hjemmesiden og dens funksjonalitet, og skal derfor kunne gjøre besøket så enkelt som mulig for deg.

Du kan til enhver tid se hvilke cookies som benyttes og til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke her.

Klagemuligheter

Klager vedrørende produktet kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere utenfor EU skal klager sendes via EU Kommisjonens online klageplattform.
ec.europa.eu

Ved klage skal denne epostadressen oppgis: kontakt@legeskum.dk samt hjemmesiden der du kjøpte varen.